Bij de voorlaatste ronde van het IDM in Assen heeft het Molenaar Racing team het thuispubliek getrakteerd op spannende races waarbij top tien en zelfs top vijf klasseringen werden behaald, met als hoogtepunt van het weekend de spectaculaire overwinning in de eerste race van gastrijder Loris Veneman.

Loris Veneman is geen onbekende voor het Molenaar Racing Team, hij werd kampioen in de Molenaar NSF100 Cup in 2019. Dit jaar komt hij uit in het WorldSSP 300 kampioenschap voor het MTM Kawasaki team. Voor Veneman was er een mogelijkheid om als gastrijder aan de IDM-wedstrijd in Assen deel te nemen en hiervoor ging hij een samenwerking aan met het Molenaar Racing Team. Dat verliep soepel, wat in de vrije trainingen direct al tot uiting kwam in een derde tijd. Thom Molenaar kwam op zijn thuiscircuit snel in zijn ritme met een vierde tijd en ook Sven Doornenbal en Senna van den Hoven zetten met een respectievelijke achtste en elfde tijd een prima basis neer. Ook in de eerste kwalificatie presteerden Veneman en de coureurs van het Molenaar Racing Team sterk, met Veneman op een vierde, Molenaar op een zesde, Doornenbal op een achtste en Van den Hoven op een veertiende plaats. Een regenbui vlak voor de tweede kwalificatie zorgde ervoor dat dit ook de startpositie op de grid zou zijn.

Race 1
Bij de start van de eerste race, die later op de zaterdag op droog asfalt werd verreden, zaten de coureurs van het Molenaar Racing Team er direct goed bij. Veneman zat zelfs helemaal voorin de kopgroep maar moest een longlap penalty incasseren en deed dat direct bij het ingaan van de tweede ronde. Veneman wist zich snel weer naar voren te rijden. Als een paar ronden later een kopgroep zich afsplitste zat Veneman daar alweer bij, terwijl Molenaar en Doornenbal in de achtervolgende groep streden. Molenaar schoot halverwege de race bij de Ruskenhoekbocht rechtdoor maar nam zijn oude plaats snel weer in. In de eindfase vochten er nog vier man voor de winst. Het was Veneman die in de laatste ronde als eerste op de beslissende GT-bocht afkwam en zijn voorsprong niet meer uit handen gaf. Hij schreef de overwinning van de eerste race op zijn naam! Daarachter leverden Molenaar en Doornenbal een mooie strijd om de zevende plaats in een groep van zes man. Een respectievelijke negende en tiende plaats waren hun deel. Van den Hoven liet mooie gevechten met Dylan Czarkowski en Kas Beekmans zien, en eindigde tussen de Nederlanders in op een veertiende plaats. Doordat er naast Veneman nog een gastrijder deelnam, schoven alle coureurs van het Molenaar Racing Team voor de punten twee plaatsen door.

Race 2
De tweede race werd op zondag onder zonnige omstandigheden verreden. De strijd om de overwinning bleef tot het laatst toe spannend doordat er een kopgroep van maar liefst tien coureurs op het scherpst van de snede reden. Molenaar trakteerde het thuispubliek op een sterke race waarbij hij de voorlaatste ronde het veld aanvoerde en een aanval van Dirk Geiger af wist te slaan. In de laatste ronde was het echter Inigo Iglesias die de langste adem had en niet alleen de race maar ook het kampioenschap op zijn naam schreef. Veneman moest zich met hand en tand verdedigen en vocht zich in de laatste ronde terug naar een vijfde plaats, net voor Molenaar. Doornenbal finishte als tiende. Van den Hoven verloor nadat hij in de Ruskenhoek rechtdoor was geschoten de aansluiting met een kopgroep maar wist nog net de vijftiende plaats veilig te stellen. Met wederom twee gastrijders in de gelederen leverde dat hem een dertiende plaats voor de punten op, en ook Molenaar en Doornenbal schoven voor de punten twee plaatsen door.

Loris Veneman: “Ik had een fantastisch weekend waarin ik in de eerste race een mooi gevecht in de kopgroep had en in de laatste ronde de winst naar me toe kon trekken! In de tweede race werd ik in de laatste ronde naar buiten gedrukt, maar wist me toch terug te knokken naar een vijfde plaats. Ik wil het Molenaar Racing Team danken voor de samenwerking, en nu is het tijd om me weer te focussen op de volgende WSSP300 wedstrijd in Magny Cours.”

Thom Molenaar: “Dit was een geweldig weekend met eindelijk het resultaat dat we het hele jaar al neer wilden zetten. Zelf ben ik nu fitter dan ooit, en dankzij de tomeloze inzet van het gehele team zijn nu eindelijk alle puzzelstukjes in elkaar gevallen!”

Sven Doornenbal: “De kwalificatie was goed met een achtste plaats, maar in de eerste race verloor ik al snel de aansluiting met de kopgroep. Na een paar mooie gevechten toch nog een negende plek veilig kunnen stellen. In de tweede race hebben we laten zien dat we met de kopgroep mee kunnen. Weliswaar als tiende gefinisht, maar slechts op 1,2 seconde van de winnaar!”

Senna van den Hoven: “In de eerste race zat ik in een mooi groepje maar we waren te veel onderling met elkaar bezig, waardoor we de aansluiting met de groep voor ons verloren. Helaas eindigde de warming up op zondag voor mij in een crash. Dankzij het team was mijn motor op tijd klaar voor de tweede race, maar met een beurse heup en ribben was ik niet in topvorm. Ik schoot een keer rechtdoor bij de Ruskenhoek, maar het lukte nog wel om als vijftiende over de finish komen. Met de gastrijders die er tussenuit vallen weer aardig wat punten erbij.”

Loris Veneman claims win in Assen

At the penultimate round of the IDM in Assen, the Molenaar Racing team treated their home crowd to exciting races with top ten and even top five finishes, and a win in race one for guest rider Loris Veneman.

Loris Veneman is no stranger to the Molenaar Racing Team, winning the Molenaar NSF100 Cup in 2019. This year he competes in the WorldSSP 300 Championship for the MTM Kawasaki team. There was an opportunity for Veneman to participate in the Assen round of the IDM as a guest rider and for this he entered into a partnership with the Molenaar Racing Team. That went smoothly, which was immediately reflected in the third fastest time in the free practice sessions. Thom Molenaar quickly got into his rhythm on his home circuit with a fourth fastest time and Sven Doornenbal and Senna van den Hoven also set a good basis with eighth and eleventh fastest times respectively. Veneman and the riders of the Molenaar Racing Team also performed strongly in the first qualifying session, with Veneman fourth, Molenaar sixth, Doornenbal eighth and Van den Hoven fourteenth. A rain shower just before the second qualifying session meant that this would also be the starting position on the grid.

Race 1
At the start of the first race, which was held later on Saturday on a dry track, the riders of the Molenaar Racing Team got away well. Veneman was even at the front of the leading group, but had to take a long lap penalty and did so immediately at the start of the second round. When a leading group split off a few laps later, Veneman was there again, while Molenaar and Doornenbal battled in the chasing group. Molenaar went straight ahead at the Ruskenhoekbocht halfway through the race, but quickly took his old position again. In the final phase, four riders fought for the win. It was Veneman who was the first to approach the decisive GT corner in the last lap and never relinquished his lead. He won the first race! Behind them, Molenaar and Doornenbal fought their battle for seventh place in a group of six. They finished ninth and tenth respectively. Van den Hoven showed great battles with Dylan Czarkowski and Kas Beekmans, and finished in fourteenth place between the other Dutch riders. Because another guest rider took part in addition to Veneman, all riders of the Molenaar Racing Team moved up two places for the points.

race 2
The second race was held on Sunday in sunny conditions. The battle for the win remained exciting until the very end because a leading group of no less than ten riders were riding at the cutting edge. Molenaar treated the home crowd to a strong race in which he led the field on the penultimate lap and managed to fend off an attack from Dirk Geiger. In the last lap, however, it was Inigo Iglesias who had the longest breath and not only secured the race but also the championship. Veneman had to defend himself tooth and nail and fought his way back to fifth place in the last lap, just ahead of Molenaar. Doornenbal finished tenth. Van den Hoven lost the connection with a leading group after shooting straight ahead in the Ruskenhoek, but just managed to secure fifteenth place. With two guest riders again in the ranks, this resulted in a thirteenth place for the points, and Molenaar and Doornenbal also moved up two places.

Loris Veneman: “I had a fantastic weekend in which I had a nice fight in the leading group in the first race and was able to take the win in the last lap! In the second race I was pushed out on the last lap, but managed to fight my way back to fifth place. I want to thank the Molenaar Racing Team for the cooperation, and now it’s time to focus again on the next WSSP300 race in Magny Cours.”

Thom Molenaar: “This was a great weekend with finally the result we wanted to achieve all year. I myself am now fitter than ever, and thanks to the unbridled efforts of the entire team, all the pieces of the puzzle have finally fallen into place!”

Sven Doornenbal: “Qualifying was good with eighth place, but in the first race I quickly lost contact with the leading group. After a few nice battles, I managed to secure ninth place. In the second race we showed that we can go with the leading group. Although I finished tenth, it was only 1.2 seconds behind the winner!”

Senna van den Hoven: “In the first race I was in a group, being too busy with each other, so we lost contact with the group in front of us. Unfortunately the warm up on Sunday ended in a crash for me. Thanks to the team my bike was ready in time for the second race, but with a bruised hip and ribs I wasn’t in great shape. I shot straight at the Ruskenhoek once, but I still managed to cross the finish line in fifteenth. Without the guest riders, quite a few points are added.”