Het Molenaar Racing Team heeft het IDM seizoen in Hockenheim afgesloten met top tien noteringen van alle drie coureurs. Het team kan terugkijken op een seizoen waarin flinke stappen zijn gemaakt en op ieder circuit de tijden verder zijn aangescherpt.

Het IDM-seizoen werd traditioneel afgesloten in Hockenheim, waar tijdens de vrije trainingen op vrijdagmiddag regen viel maar het daarna droog zou blijven. Op zaterdagochtend werd er onder droge maar frisse weerscondities aan de kwalificaties begonnen. Molenaar zette daarin een achtste tijd op de klokken, een fractie sneller dan teamgenoot Doornenbal die zich als negende kwalificeerde. Van den Hoven noteerde de twaalfde tijd.

Race 1
Molenaar behield na de start zijn achtste plek en nestelde zich in de kopgroep, waarin hij de eerste helft van de race aansluiting bij hield. In de eindfase viel de groep uiteen: Inigo Iglesias en Dustin Schneider streden samen om de winst en Molenaar was in gevecht om de zesde plaats die hij leek te winnen, maar dat pakte onverwachts anders uit. Bij het ingaan van de laatste ronde werd op het moment dat de groep van Molenaar start-finish passeerde een zwarte vlag gehouden waarnaast een wit bord met zwart rijnummer werd getoond. Molenaar had daardoor de indruk dat de zwart-wit geblokte vlag al gezwaaid werd en ging van het gas af. Nadat hij zag dat de rest van de groep het tempo hoog hield zette hij weer aan. De twee seconden achterstand die hij opliep maakte hij binnen een ronde goed maar het lukte niet meer om nog een aanval op de rijders voor hem in te zetten waardoor hij genoegen moest nemen met een achtste plaats. Voor Doornenbal was de race een eenzame nadat hij de aansluiting met de groep van Molenaar verloor. Na 13 ronden werd hij onbedreigd als negende afgevlagd. Van den Hoven had een goede start en kwam de eerste ronde als tiende door, maar miste daarna het ritme om aansluiting bij de kopgroep te behouden. Ook Doornenbal moest hij laten gaan waarna de strijd om de tiende plaats met gastrijder Ligtermoed zwaar werd bevochten maar op de streep net verloren. Hij werd als elfde afgevlagd maar met het wegvallen van de gastrijder voor de punten tiende. De race werd gewonnen door Iglesias.

Race 2
Molenaar had wederom een goede start en lag in de beginfase achtste, maar zag na een paar ronden teamgenoot Doornenbal zijn plaats overnemen. Terwijl de top vier zich afsplitste bleven Doornenbal en Molenaar in de achtervolgende groep van zes man in gevecht om de vijfde plaats. Na close racing en mooie inhaalacties eindigde Doornenbal uiteindelijk op een negende plaats en Molenaar op een elfde maar tiende voor de punten. Van den Hoven wist zich na een matige start en een foutje in de eerste ronde knap terug te knokken. In een groep van drie streed hij om de 12e plaats en wist dat gevecht te winnen. De race werd gewonnen door Walid Khan die Inigo Iglesias en Oliver Svendsen op de streep net voor bleef.

Sven Doornenbal: “Het was een mooie afsluiter van het seizoen met een dubbele top tien finish. De eerste race reed ik een eenzame race, maar in de tweede had ik mooie battles in de groep waar ik in zat. Na veel mooie inhaalacties heb ik het seizoen met een negende plaats afgesloten. Ik wil het Molenaar Racing Team bedanken voor het harde werken dit seizoen!”

Senna van den Hoven: “In heb dit weekend in totaal 11 punten mee naar huis genomen, waar ik erg tevreden mee ben. Het seizoen heb ik met een 19e plaats in het kampioenschap afgesloten. Er had meer ingezeten, maar door een paar crashes terwijl ik in de top 15 reed liep ik punten mis. Ik heb vaak mijn grenzen opgezocht, soms er net overheen gegaan maar van die fouten kan je veel leren. Dat heb ik in dit seizoen met het Molenaar Racing Team dan ook zeker gedaan, bedankt team!”

Thom Molenaar: “Ik kijk tevreden terug op dit weekend, ik had een goed gevoel met de motor en reed in de eerste race een nieuwe PR op dit circuit. Ik kijk ook tevreden terug op dit seizoen, waarin de progressie die we als team hebben gemaakt wellicht niet helemaal terug te zien is in de resultaten maar er wel degelijk was. Op ieder circuit hebben we snellere rondetijden genoteerd en er zijn flinke stappen gemaakt, die niet onopgemerkt zijn gebleven. Het hele team heeft hier keihard voor gewerkt en ook dat is iets om niet alleen tevreden over maar ook trots op te zijn. We kijken dan ook vol vertrouwen naar de toekomst, waar we binnenkort meer bekend over zullen maken.”

Top ten rankings at the season finale in Hockenheim

The Molenaar Racing Team ended the IDM season in Hockenheim with top ten finishes for all three riders. The team looks back on a year in which significant steps have been made and personal lap records were set at every circuit.

The IDM season finale was traditionally held in Hockenheim, where rain fell during the free practice sessions on Friday afternoon, but it would remain dry afterwards. On Saturday morning the qualifying sessions started under dry but fresh weather conditions. Molenaar set an eighth fastest time, a fraction faster than teammate Doornenbal who qualified ninth. Van den Hoven recorded the twelfth time.

Race 1
Molenaar retained his eighth place after the start and settled into the leading group, which he kept up with for the first half of the race. In the final phase the group fell apart: Inigo Iglesias and Dustin Schneider fought together for the win and Molenaar was in a fight for sixth place, which he seemed to win, but that turned out unexpectedly differently. At the start of the final lap, when Molenaar’s group passed the start-finish line, a black flag was held up, next to which a white sign with a black row number was displayed. Molenaar therefore had the impression that the black and white checkered flag was already being waved and he went off the gas. After he saw that the rest of the group kept the pace high, he kept up the pace again. He made up for the two-second loss he suffered within one lap, but he was unable to launch another attack on the riders in front of him, meaning he had to settle for eighth place. The race was a lonely one for Doornenbal after he lost connection with Molenaar’s group. After 13 laps he finished ninth. Van den Hoven had a good start and came through the first lap in tenth, but then missed the rhythm to maintain connection with the leading group. He also had to let Doornenbal go, after which the battle for tenth place with guest driver Ligtermoed was closely fought but narrowly lost at the finish. He was flagged eleventh, but with the absence of the guest rider for the points he finished tenth. The race was won by Iglesias.

Race 2
Molenaar again had a good start and was eighth in the early stages, but saw teammate Doornenbal take his place after a few laps. While the top four split off, Doornenbal and Molenaar continued to battle for fifth place in the chasing group of six. After close racing and nice overtaking actions, Doornenbal eventually finished in ninth place and Molenaar in eleventh but tenth for the points. Van den Hoven managed to fight back after a mediocre start and a small mistake in the first lap. In a group of three he fought for 12th place and managed to win that battle. The race was won by Walid Khan who was just ahead of Inigo Iglesias and Oliver Svendsen on the finishline.

Sven Doornenbal: “It was a great end to the season with a double top ten finish. The first race I rode a lonely race, but in the second I had some nice battles in the group I was in. After many great overtakes, I ended the season in ninth place. I would like to thank the Molenaar Racing Team for their hard work this season!”

Senna van den Hoven: “I took home a total of 11 points this weekend, which I am very satisfied with. I ended the season with a 19th place in the championship. There could have been more for me, but a few crashes while I was in the top 15 meant I missed out on points. I have often pushed my limits, sometimes going over them, but you can learn a lot from those mistakes. I certainly did this season with the Molenaar Racing Team, thank you team!”

Thom Molenaar: “I look back on this weekend with satisfaction, I had a good feeling with the bike and set a new PR on this track in the first race. I also look back with satisfaction on this season, in which the progress we have made as a team may not have been fully reflected in the results, but it was certainly there. We recorded faster lap times at every circuit and significant steps have been made that have not been unnoticed. The entire team has worked very hard for this and that is something to be not only satisfied with but also proud of. We therefore look to the future with confidence, about which we will announce more soon.”