Het Molenaar Racing Team heeft op de Red Bull Ring een lastig, grotendeels nat weekend gekend. Twee dagen lang werd er in de regen gereden op het circuit in Spielberg maar tijdens de laatste race en tevens het enige droge moment van het weekend werden toch nog de nodige punten in de wacht gesleept.

De Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg is onder droge omstandigheden al een behoorlijke uitdaging met zijn hoogteverschillen en fraaie bochtencombinaties. Extra uitdaging tijdens de vijfde ronde van het IDM Supersport 300 waren de weersomstandigheden. Het zou in ieder geval op vrijdag en zaterdag nat zijn, voor de zondag zou er wellicht droog weer inzitten. De vrije trainingen op de natte Red Bull Ring gingen vooral Senna van den Hoven en Thom Molenaar prima af met een respectievelijke vijfde en zesde plaats, terwijl Sven Doornenbal het minder naar zijn zin had in de regen. Op de eveneens kletsnatte zaterdag scherpten veel rijders hun tijden in de kwalificaties behoorlijk aan terwijl Van den Hoven en Molenaar een aantal schuivers kenden. Uiteindelijk belandde Van den Hoven op een veertiende startplaats en Molenaar op een zeventiende, terwijl Doornenbal genoegen moest nemen met een vijfentwintigste startpositie.

Race 1
Op een nog steeds drijfnatte Red Bull Ring werd op zaterdagmiddag de eerste race verreden. Daarin had Van den Hoven een prima start en wist hij in de eerste ronde op te klimmen naar een elfde plaats, terwijl Molenaar en Doornenbal hun startposities vasthielden. Van den Hoven zakte door de race een paar plaatsen terug maar wist zich lange tijd in de groep die om de dertiende plaats streed te handhaven. In de eindfase zette Van den Hoven alle zeilen bij om aansluiting met de groep te behouden, maar kwam met de finish in zicht in de allerlaatste ronde ten val. Molenaar schoof daardoor op naar de zeventiende plaats en Doornenbal kwam als eenentwintigste over de finish. Philip Tonn won de race met overmacht, maar de strijd om de tweede plaats tussen titelkandidaten Walid Khan en Inigo Iglesias werd pas op de finishlijn beslist, nipt in het voordeel van Iglesias. Hij nam daarmee de leiding in het kampioenschap met 1 punt van Khan over.

Race 2
Vlak voor aanvang van de race op de vroege zondagmiddag was het voor het eerst droog in Spielberg en daarom reden de coureurs van de Supersport 300 twee opwarmronden en werd de race met een ronde ingekort tot tien ronden. De coureurs van het Molenaar Racing Team hadden een goed gevoel met de Kawasaki’s op de droge baan en kenden een goede start. Al snel vormde er een kopgroep van 10 man en Doornenbal, Molenaar en Van den Hoven positioneerden zich in de achtervolgende groep die vocht om de elfde plaats. Halverwege de race verloor Van den Hoven de aansluiting terwijl vooraan de groep Doornenbal zich nog even los leek te rijden maar toch weer achterhaald werd. In de eindfase was het Molenaar die zich naar voren wist te vechten en als elfde werd afgevlagd, Doornenbal finishte als dertiende. Daarachter wist Van den Hoven het gevecht om de veertiende plaats te winnen en daarmee wederom een aantal punten mee naar huis te nemen.

Thom Molenaar: “In beide kwalificaties ben ik aan het einde van de sessie onderuit geschoven, telkens op het moment dat ik nog eens extra aan wilde zetten. Daardoor was in de eerste race het vertrouwen er niet helemaal. In de tweede race kwam het pas later weer terug en lukte het in de eindfase om mezelf door het groepje waarin ik zat naar voren te rijden. Helaas te laat om aansluiting bij de kopgroep te krijgen maar het leverde me toch nog een nette elfde plaats op.”

Senna van den Hoven: “Ik baalde wel van de crash in race 1, wat mijn eigen schuld was. Maar in de warming up op zondagochtend voelde de motor weer goed aan en eigenlijk vond ik het wel jammer dat daarna de zon doorbrak en de baan opdroogde. Ik had nog wel een goede start maar in de race niet meteen het optimale gevoel en ik kwam niet goed in mijn ritme. Door te blijven vechten ben ik toch als veertiende over de finish gekomen en heb ik gelukkig toch nog wat puntjes binnengehaald.”

Sven Doornenbal: “In de regen had ik weinig vertrouwen en pas in de tweede race werd het droog. Daarin heb ik alles op alles gezet om het weekend toch nog goed af te sluiten. Ik ben aan een inhaalrace vanaf de vijfentwintigste plek begonnen en ik ben als dertiende gefinisht. Dat is het positieve van het weekend en dat neem ik mee naar de volgende wedstrijd, onze thuiswedstrijd in Assen.”

Soaking wet weekend at the Red Bull Ring

The Molenaar Racing Team had a difficult weekend at a soaking wet Red Bull Ring. It started with two days of riding in the rain at the Spielberg racetrack but on the last race on Sunday, the only dry moment of the weekend, the necessary points were collected.

The Red Bull Ring in Spielberg, Austria, is already quite a challenge in dry conditions with its height differences and beautiful corner combinations. Additional challenges during the fifth round of the IDM Supersport 300 were the weather conditions. In any case, it would be wet on Friday and Saturday, for Sunday there would probably be dry weather. The free practice sessions on the wet Red Bull Ring went especially well for Senna van den Hoven and Thom Molenaar with a fifth and sixth place respectively, while Sven Doornenbal was less happy with the wet conditions. On Saturday, which was also soaking wet, many riders sharpened their times in qualifying while Van den Hoven and Molenaar had a number of slides. In the end, Van den Hoven ended up in fourteenth place on the grid and Molenaar in seventeenth, while Doornenbal had to settle for twenty-fifth.

Race 1
The first race was held on Saturday afternoon on a still soaking Red Bull Ring. Van den Hoven had a good start and managed to climb up to eleventh place in the first lap, while Molenaar and Doornenbal held onto their starting positions. Van den Hoven fell back a few places as the race progressed, but was able to maintain himself in the group that fought for thirteenth place. In the final phase, Van den Hoven pulled out all the stops to keep up with the group, but crashed with the finish in sight in the very last lap. Molenaar moved up to seventeenth place and Doornenbal crossed the finish line in twenty-first. Philip Tonn won the race with force majeure, but the battle for second place between title contenders Walid Khan and Inigo Iglesias was only decided at the finish line, narrowly in favor of Iglesias. He thus took the championship lead from Khan by 1 point.

Race 2
It was dry for the first time in Spielberg just before the start of the early Sunday afternoon race, so the riders of the Supersport 300 completed two warm-up laps and the race was shortened by one lap to ten laps. The riders of the Molenaar Racing Team had a good feeling with the Kawasakis on the dry track and got off to a good start. Soon a leading group of 10 men formed and Doornenbal, Molenaar and Van den Hoven positioned themselves in the chasing group that fought for eleventh place. Halfway through the race, Van den Hoven lost the connection while at the front of the group Doornenbal seemed to break loose for a while, but was overtaken again. In the final phase it was Molenaar who managed to fight his way through the pack and was flagged eleventh, Doornenbal finished thirteenth. Behind them Van den Hoven managed to win the battle for fourteenth place and thus take home two more points.

Thom Molenaar:
“In both qualifying sessions I crashed at the end of the session, every time I wanted to push harder. As a result, confidence was not quite there in the first race. In the second race it only came back later and in the final phase I managed to push myself through the group I was in. Unfortunately too late to connect to the leading group, but it still gave me a neat eleventh place.”

Senna van den Hoven: “I was disappointed by the crash in race 1, which was my own fault. But in the warm-up on Sunday morning the bike felt good again and I actually thought it was a pity that the sun broke through and the track dried up. I still had a good start but not the optimal feeling with the bike in the race and I didn’t get into my rhythm. By continuing to fight, I crossed the finish line in fourteenth place and fortunately I still managed to score some points.”

Sven Doornenbal: “I had little confidence in the rain and it wasn’t until the second race that it got dry. I did everything I could to end the weekend well. So in the second race I started a catch-up from twenty-fifth position to finish thirteenth. That is the positive thing of the weekend and I will take that with me to the next race, at home in Assen.”