Het Molenaar Racing team heeft tijdens de vierde ronde van het IDM de nodige punten weten te verzamelen. In Schleiz noteerde Thom Molenaar een top tien notering terwijl Senna van den Hoven en Sven Doornenbal zich ook volop mengden in het gevecht om de punten.

Na de derde ronde van het IDM te hebben verreden in het Tsjechische Most waren de coureurs in het voorlaatste weekend van juni weer te gast in Duitsland op de Schleizer Dreieck. Het semi-permanente circuit in de deelstaat Thüringen is een begrip onder motorsportliefhebbers en een uniek circuit op de kalender van het IDM. Precies 100 jaar geleden werd er voor het eerst op de Schleizer Dreieck gereden en door de tijd is het circuit steeds aan de snelheid van de motoren en veiligheidseisen aangepast. Typisch aan het circuit is dat er tegen de klok in wordt gereden en het asfalt gemiddeld tien meter breed is. Er zijn geen mogelijkheden om buiten de evenementen om te trainen maar de coureurs van het Molenaar Racing Team kwamen vorig jaar al in actie op het bijzondere circuit. Geen onbekend terrein dus, en op hun Arie Molenaar Motors / Nutec Kawasaki’s vonden ze snel hun ritme tijdens de vrije trainingen op vrijdag. Ondanks mindere weersverwachtingen bleef het op een enkele druppel na droog en ook op de zaterdagochtend werden de kwalificaties op droog asfalt verreden. Thom Molenaar eindigde in de samengevoegde kwalificaties als dertiende, Sven Doornenbal als veertiende en Senna van den Hoven op een zeventiende plaats.

Race 1
De eerste race zou al na twee ronden worden stilgelegd vanwege een valpartij. De rode vlag werd getoond en de coureurs konden zich vervolgens opmaken voor een herstart van een race die ingekort werd tot zeven ronden. Het was vooral Van den Hoven die daarbij een betere start had en een goed ritme vond. Na een aantal ronden ontstond er een gat tussen de eerste 12 rijders en een groep bestaande uit Molenaar, Doornenbal, Van den Hoven en Kas Beekmans. De vier Nederlanders bleven bij elkaar tot het einde van de race, waarbij Doornenbal het meeste kopwerk deed. Bij het ingaan van de laatste ronde positioneerden Molenaar en Doornenbal zich nog aan kop van het viertal maar het was Van den Hoven die uiteindelijk het gevecht om de leiding van de groep won en de dertiende plaats opeiste. Daarbij wist hij als een van de weinigen in de race zijn PR aan te scherpen. Molenaar werd veertiende voor Beekmans. Doornenbal finishte op een zestiende plaats net buiten de punten. Winnaar van de eerste race was Fillip Tonn.

Race 2
Op zondag was het weliswaar droog maar stond er een harde wind waardoor snelle rondetijden er niet in zouden zitten. Direct na de start kwam Molenaar net buiten de baan en viel een paar plekken terug, terwijl Doornenbal een prima eerste fase van de race kende. Al snel positioneerden Molenaar en Van den Hoven zich rond de vijftiende plaats terwijl Doornenbal halverwege de race door een kleine miscommunicatie een paar plekken terugviel. Hij herpakte zich snel en samen met Molenaar en Van den Hoven klom hij weer op naar de kop van de groep die vochten om de elfde plaats. Niet alleen in de groep van zeven coureurs werd er geknokt voor iedere positie, ook in de kopgroep was er een verhitte strijd om de overwinning gaande. In de laatste ronde tikte daarbij winnaar van de eerste race Fillip Tonn leider in de tussenstand Inigo Iglesias aan, waardoor Iglesias ten val kwam. Walid Khan hield het hoofd koel en won de race. Met het wegvallen van Iglesias streed de achtervolgende groep om de tiende plaats. Doornenbal leek die strijd in de laatste ronde te gaan winnen maar verremde zich in de laatste bocht voor de finish. Molenaar profiteerde ervan en eiste de tiende plaats op, Doornenbal herpakte zich en werd dertiende terwijl Van den Hoven op een zestiende plaats eindigde. Na de race zou Tonn voor zijn actie worden bestraft met een diskwalificatie, waardoor de Molenaar Racing Team coureurs allemaal een plekje doorschoven.

Thom Molenaar: “Ik had vanaf de eerste training direct een goed ritme te pakken maar kon bij de kwalificaties en eerste race niet echt verbeteren. Met de warming up op zondagochtend wel, daarbij scherpte ik mijn PR met een seconde aan. De tweede race heb ik dan ook alles gegeven en dat werd beloond met een negende plaats.”

Senna van den Hoven: “Wat mij betreft is het evenement in Schleiz het mooiste van het jaar, dit keer helemaal omdat het 100-jarig bestaan werd gevierd. Ik had een matige start in de eerste race maar het ging na de herstart gelukkig een stuk beter en ben zeer tevreden met mijn dertiende plaats. De tweede race was rommelig met een harde wind en harde gevechten. In de laatste ronde kon ik nog net een highsider voorkomen maar dat kostte me wel een paar plaatsen. Ik werd toch nog vijftiende, dus weer een punt in the pocket en met vier punten naar huis!”

Sven Doornenbal: “Er hadden meer punten ingezeten, want in beide races vocht ik in de eindfase mee om de leiding van de groep waar ik in zat. Beide keren kwam ik in de laatste ronde in aanraking met een andere rijder, waardoor ik posities verloor. Uiteindelijk ben ik in de tweede race toch nog twaalfde geworden, dus weer een paar punten erbij.”

Top ten for Molenaar Racing Team in Schleiz

The Molenaar Racing team managed to collect a number of points during the fourth round of the IDM. In Schleiz, Thom Molenaar scored a top ten result, while Senna van den Hoven and Sven Doornenbal also fully participated in the battle for the points.

After the third round of the IDM at Most in the Czech Republic, the riders were back in Germany at the Schleizer Dreieck in the penultimate weekend of June. The semi-permanent track in the state of Thuringia is a unique track on the IDM calendar. Exactly 100 years ago, the Schleizer Dreieck was raced for the first time and over time the track has been adapted to the speed and safety requirements of nowadays. Typical of the track is that it is raced in an anti-clockwise direction and the asphalt is on average ten meters wide. There are no opportunities to practice outside the events, but the riders of the Molenaar Racing Team already took action on the special circuit last year, and on their Arie Molenaar Motors / Nutec Kawasakis they quickly found their rhythm during the free practice sessions on Friday. Despite poor weather forecasts, it remained dry except for a few drops and the qualifying sessions on Saturday morning were also held on a dry track. Thom Molenaar finished thirteenth in the combined qualification sessions, Sven Doornenbal fourteenth and Senna van den Hoven in seventeenth place.

Race 1
The first race would be stopped after just two laps due to a crash. The red flag was waved and the riders could then prepare for a restart of a race that was shortened to seven laps. It was mainly Van den Hoven who had a better start and found a good rhythm. After a few laps there was a gap between the first 12 riders and a group consisting of Molenaar, Doornenbal, Van den Hoven and Kas Beekmans. The four Dutchmen stayed together until the end of the race, with Doornenbal doing most of the leading work. On the last lap, Molenaar and Doornenbal were still at the head of the foursome, but it was Van den Hoven who eventually won the battle for the lead of the group and claimed thirteenth place. In addition, he was one of the few in the race to improve his PR. Molenaar finished fourteenth ahead of Beekmans. Doornenbal finished in sixteenth place just outside the points. Winner of the first race was Fillip Tonn.

Race 2
Although it was dry on Sunday, there was such a strong wind so that fast lap times would not be possible. Immediately after the start, Molenaar came just off the track and fell back a few places, while Doornenbal had a good first phase of the race. Molenaar and Van den Hoven quickly positioned themselves around fifteenth position, while Doornenbal fell back a few places halfway through the race due to a minor miscommunication. He quickly recovered and together with Molenaar and Van den Hoven he rode to the head of the group that fought for eleventh place. Not only was there a fight for every position in the group of seven drivers, there was also a heated battle for victory in the leading group. In the last lap winner of the first race Fillip Tonn made contact with championship leader Inigo Iglesias, causing Iglesias to crash. Walid Khan kept his head cool and won the race. With the loss of Iglesias, the chasing group battled for tenth place. Doornenbal seemed to win that battle in the last lap, but lost it on the brakes in the last corner before the finish. Molenaar took advantage of this and claimed tenth place, Doornenbal recovered and finished thirteenth while Van den Hoven finished in sixteenth place. After the race, Tonn would be penalized with a disqualification, as a result of which the Molenaar Racing Team riders all moved up one spot.

Thom Molenaar: “I had a good rhythm right from the first practice session, but I couldn’t really improve in qualifying and during the first race. With the warm up on Sunday morning, I sharpened my PR by a second. I gave everything in the second race and that was rewarded with a ninth place.”

Senna van den Hoven: “As far as I’m concerned, the event in Schleiz is the most beautiful of the year, this time especially because the 100th anniversary was celebrated. The start of the first race was not too good but luckily it went a lot better after the restart and I am very happy with my thirteenth place. The second race was a bit messy with a strong wind and hard fighting. In the last lap I was just able to avoid a highsider, but that cost me a few places. I still finished fifteenth, so another point in the pocket and taking four points back home!”

Sven Doornenbal: “I could have done with more points, because in both races I fought for the lead of the group I was in, in the final phase. But both times I had contact with another rider on the last lap, losing precious positions. In the end I still finished twelfth in the second race, so I added a few more points to my total.”