De derde ronde van het IDM werd verreden in het Tsjechische Most. Na een stormachtige start van het raceweekend met regen en wind werden de races uiteindelijk onder prima weersomstandigheden verreden. Die verliepen voor het Molenaar Racing Team niet zonder slag of stoot met meerdere crashes maar ook met leermomenten en progressie.

Een goed gevuld startveld met enkele gastrijders stond aan de start van de derde ronde van het IDM Supersport 300 kampioenschap in het Tsjechische Most. Maar liefst 35 coureurs vingen op vrijdag hun vrije trainingen aan en na een stormachtige nacht met veel regen was het circuit op zaterdagochtend nog nat. Tijdens de eerste kwalificatie droogde de baan langzaam maar zeker op en veel coureurs gingen pas in de laatste minuten de baan op om toch een tijd op de klokken te zetten. Ook de coureurs van het Molenaar Racing Team deden dat, waarbij vooral Senna van den Hoven indruk maakte door zijn Kawasaki naar een vierde tijd te rijden. De tweede kwalificatie werd op een droge baan onder prima weersomstandigheden verreden. De tijden van de eerste kwalificatie werden al snel verpulverd waarbij de Tsjech Petr Svoboda op zijn thuiscircuit de snelste tijd noteerde. Sven Doornenbal was de snelste van het Molenaar Racing Team met een elfde tijd, Thom Molenaar noteerde de vijftiende tijd. Senna van den Hoven werd nog even geplaagd door een technisch probleem wat snel door het team verholpen werd. Hij zette daarna de twintigste tijd op de klokken.

Race 1

Direct na de start van de eerste race raakten Doornenbal en Molenaar in het gedrang in de eerste chicane, waardoor ze beiden een paar plaatsen in moesten leveren. Van den Hoven maakte juist terrein goed en kwam bij de eerste doorkomst als negentiende door, maar schoof bij het ingaan van de tweede ronde onderuit. Van den Hoven was ongedeerd maar zijn race was voorbij. Inmiddels klommen Doornenbal en Molenaar weer op naar een respectievelijke vijftiende en zestiende plaats. Al snel was er een kopgroep van drie man geformeerd die zich los wist te rijden van hun achtervolgers. Doornenbal en Molenaar behielden aanvankelijk de aansluiting bij de achtervolgende groep. Molenaar wisselde vervolgens positie met Doornenbal en bezette de vijftiende plaats, maar in de eindfase verloor het tweetal langzaam maar zeker de aansluiting. Onbedreigd reden ze naar de vijftiende en zestiende plaats, en doordat de Spaanse gastrijder Jose Manuel Osuna Saez voor ze eindigde viel die weg voor de punten. Molenaar sleepte daardoor twee punten in de wacht en Doornenbal stelde de laatste punt veilig. De race wordt gewonnen door Svboda.

Race 2

Ook bij de tweede race was het dringen geblazen in de chicane die direct na de start genomen moet worden. Er waren geen valpartijen maar Van den Hoven moest uitwijken voor een rijder voor hem, en verloor daarbij een aantal plaatsen. Molenaar nam na de eerste doorkomst de veertiende plaats in met Doornenbal vlak achter hem, terwijl Van den Hoven in korte tijd al twee plaatsen had goedgemaakt. Helaas ging het even later mis en schoof hij opnieuw onderuit. Aanvankelijk leek het alsof dezelfde kopgroep van drie man een gat kon slaan, maar de groep erachter vond de aansluiting waardoor er een kopgroep van maar liefst tien man ontstond. Doornenbal en Molenaar vochten in de groep daarachter om de twaalfde plaats. Er werd gestreden voor iedere meter en continu van positie gewisseld in de groep van zes. Bij het ingaan van de laatste ronde zette Doornenbal nogmaals aan om voorin de groep te komen, maar daarbij ging het ook voor hem mis en schoof hij onderuit. Molenaar kwam uiteindelijk op een veertiende plaats over de finish en werd voor de punten dertiende. De strijd om de winst bleef ook tot op de streep spannend. Dit keer werd Svboda afgetroefd door de Spanjaard Inigo Iglesias, die er met de winst vandoor ging.

Thom Molenaar: “In de eerste race kon ik lange tijd met de achtervolgende groep mee en scherpte ik mijn PR aan met een seconde. In de tweede race verloor ik helaas de aansluiting vanwege een crash vlak voor me. Ik belandde in de groep die vocht om de twaalfde plaats en ik heb flink strijd moeten leveren, qua strijdlust was het dan ook een goede race! Ik heb weer veel opgestoken en ga nu vol gas trainen voor Schleiz.”

Sven Doornenbal: ”Het was een leerzaam weekend in Most. Ik heb door het weekend heen veel stappen gemaakt, helaas met een ander einde dan waar ik op had gehoopt. Vechtend voor de twaalfde plaats verloor ik in de laatste ronde de voorkant van m’n machine. Nu op naar Schleiz over vier weken!”

Senna van den Hoven: “Ik vind Most een geweldig circuit, maar dit was niet mijn weekend. Op een opdrogende baan in de eerste kwalificatie een vierde tijd neerzetten was motiverend, maar mede door technische problemen in de tweede kwalificatie zat er geen heel goede startpositie in. Na een crash in de eerste race reed ik een goede warm-up op zondag en was ik klaar voor de tweede race maar helaas ging het opnieuw mis. Er zat zeker meer in, desondanks heb ik weer behoorlijke progressie laten zien.”

Molenaar Racing Team at Most

The third round of the IDM was held in the Czech town of Most. After a stormy start of the race weekend with rain and wind, the races were eventually held in fine weather conditions. For the Molenaar Racing Team it was not without problems with several crashes but also with learning moments and progression.

The third round of the IDM Supersport 300 championship in the Czech town of Most had a well-filled starting grid with several guest riders. As many as 35 riders started their free practice sessions on Friday and after a stormy night with a lot of rain, the track was still wet on Saturday morning. During the first qualifying session the track slowly dried and many riders went on the track in the last minutes. Also the riders of the Molenaar Racing Team did so, where especially Senna van den Hoven impressed by riding his Kawasaki to a fourth time. The second qualifying session was held on a dry track in fine weather conditions. The times from the first qualifying session were quickly smashed with the Czech Petr Svoboda setting the fastest time on his home track. Sven Doornenbal was the fastest of the Molenaar Racing Team with an eleventh place, Thom Molenaar was fifteenth, Senna van den Hoven was briefly plagued by a technical problem which was quickly fixed by the team. He then clocked the twentieth time.

Race 1

Right after the start of the first race, Doornenbal and Molenaar got caught up in the first chicane, forcing them both to give up a few places. Van den Hoven made up ground and came through nineteenth at the first pass, but crashed out entering the second lap. Van den Hoven was unhurt but his race was over. Meanwhile Doornenbal and Molenaar climbed back up to fifteenth and sixteenth place respectively. Soon a leading group of three was formed which managed to break away from their pursuers. Doornenbal and Molenaar initially kept up with the chasing group. Molenaar then exchanged positions with Doornenbal and took fifteenth place, but in the final phase the two slowly but surely lost the connection. Unthreatened, they drove to fifteenth and sixteenth place. Spanish guest rider Jose Manuel Osuna Saez finishing ahead of them and as a result, Molenaar netted two points and Doornenbal secured the final point. The race was won by Svboda.

Race 2

Also in the second race it was crowded in the chicane right after the start. There were no crashes but Van den Hoven had to swerve for a rider in front of him, losing a few places. Molenaar took fourteenth place after the first pass, with Doornenbal right behind him, while Van den Hoven had already made up two places. Unfortunately, moments later things went wrong for Van den Hoven as he crashed again. Initially it looked like the same leading group of three men could make a gap, but the group behind them found the connection, creating a leading group of no less than ten men. Doornenbal and Molenaar fought for twelfth place in the group behind. They fought for every meter and continuously changed positions in the group of six. Entering the final lap, Doornenbal pushed again to get to the front of the group, but in the process things went wrong for him as well and he slid down. Molenaar eventually crossed the finish line in fourteenth place and was thirteenth for the points. The battle forthe win also remained exciting until the finish line. This time Svboda was trounced by Spaniard Inigo Iglesias, who took the win.

Thom Molenaar: “In the first race I was able to keep up with the chasing group for a long time and sharpened my PR by a second. In the second race I unfortunately lost the connection because of a crash right in front of me. I ended up in the group fighting for twelfth place and I had to fight hard, so in terms of fighting spirit it was a good race! I learned a lot again and will now train full throttle for Schleiz.” 

Sven Doornenbal: “It was a learning weekend in Most. I made a lot of strides through the weekend, unfortunately with a different ending than what I had hoped for. Fighting for twelfth place I lost the front of my machine in the last lap. Now on to Schleiz in four weeks!” 

Senna van den Hoven: “I think Most is a great track, but this was not my weekend. Setting a fourth time on a drying track in the first qualifying session was motivating, but partly due to technical problems in the second qualifying session there was not a very good starting position in it. After a crash in the first race the warm-up on Sunday went well and I was ready for the second race but unfortunately things went wrong again. There was definitely more in it, nevertheless I showed decent progression again.”

Photo credit: Racing Passion Photography