Het Molenaar Racing Team heeft tijdens de Pirelli Dutch Round van het World Superbike kampioenschap in Assen weer een stap voorwaarts gemaakt. Zonder punten maar met nieuwe PR’s en op slechts enkele seconden van de winnaar kunnen Thom Molenaar en Sven Doornenbal terugkijken op een geslaagd World Supersport 300 weekend.

Van 21 tot en met 23 april kwamen bijna 55.000 motorsportliefhebbers naar het TT circuit van Assen voor de Pirelli Dutch Round van het World Superbike kampioenschap. Molenaar Racing Team coureurs Thom Molenaar en Sven Doornenbal kregen net zoals voorgaande jaren een wildcard toegewezen voor de World Supersport 300 klasse, en maakten zich na een aantal trainingen in Spanje en een laatste voorjaarstraining op het TT circuit begin april op voor het prestigieuze evenement. Voor de ogen van vele sponsors en supporters begonnen ze op vrijdag aan de vrije trainingen op hun Arie Molenaar Motors/Nutec Kawasaki Ninja 400’s. De vrije trainingen werden onder prima weersomstandigheden verreden, maar na veel regen in de nacht was tijdens de Superpole op de vroege zaterdagochtend de baan nog nat. De coureurs van de World Supersport 300 begonnen aan hun 20 minuten durende Superpole-sessie op regenbanden maar al snel ontstond er een droog spoor. Net zoals de meeste andere coureurs besloten Molenaar en Doornenbal de regenbanden om te wisselen voor slicks. Door uitstekend teamwork konden Doornenbal en Molenaar nog een drietal getimede ronden rijden en daarin wisten ze de rondetijden flink aan te scherpen. Dat resulteerde in een vijftiende startpositie voor Doornenbal terwijl Molenaar zich in de allerlaatste ronde de top tien binnen reed met een fraaie achtste plaats, waarmee hij tevens de snelste Nederlander was. Met een startpositie op de derde en vijfde startrij hadden de coureurs een prima uitgangspositie voor de race die later op de middag verreden zou worden.

Race 1

Beide rijders waren goed weg bij de start van race 1. Molenaar behield de aansluiting bij de top tien, maar helaas zou dat niet lang duren. Bij het insturen van de Stekkenwal ging Molenaar net iets te gretig op het gas waardoor hij onderuit schoof. Meer rijders gingen in de beginfase onderuit maar Doornenbal reed een solide race. Hij vond aansluiting in een grote groep die vocht om de twaalfde plaats. Na een aantal positiewisselingen werd Doornenbal na 14 ronden uiteindelijk als twintigste afgevlagd, op slechts 13 seconden van winnaar Svoboda.

Race 2

Op zondagochtend wisten zowel Molenaar als Doornenbal hun PR verder aan te scherpen in de slechts 5 ronden durende warm up. Met vertrouwen verschenen ze op zondagmiddag dan ook op de startgrid voor de volgepakte tribunes. Molenaar had opnieuw een goede start en kwam na de eerste ronde als negende door. Helaas eiste de nasleep van de crash op zaterdag zijn tol en kon Molenaar zijn rechterarm niet optimaal gebruiken. Hij eindigde uiteindelijk als twintigste maar slechts binnen vijf seconden van winnaar Svoboda, en met wederom een verdere aanscherping van zijn PR. Doornenbal had een matige start waardoor hij de aansluiting met de grote kopgroep verloor. Hij vocht een spannende strijd uit in de achtervolgende groep van vier man, waarbij ook hij erin slaagde zijn PR verder aan te scherpen. In de laatste ronde zette hij alles op alles en kwam als eerste van de groep onder de zwart-wit geblokte vlag door. Hij eiste daarmee de eenentwintigste plaats op.

Het Molenaar Racing Team ging naar Assen met als ultiem doel WK punten te veroveren. Na de tweede race bleek dat die punten binnen 3,5 seconden van de winnaar zouden liggen. Met beide rijders niet ver daarbuiten en een nieuw PR kan het Molenaar Racing Team met een tevreden gevoel huiswaarts.

Thom Molenaar “Vorig jaar kwam ik op 35 seconden van de winnaar over de finish, nu op 4 seconden. De kopgroep bestond uit de beste 20 rijders van de wereld en ik kon me hierin mengen, iets waar ik uiteraard tevreden over ben. Uiteindelijk ben ik ondanks het niet behalen van punten vooral erg trots op het resultaat dat we als team neer hebben gezet.”

Sven Doornenbal  “Het was vooral jammer van mijn matige start in race 2, want als de eerste ronde beter was geweest had ik mee kunnen strijden in de kopgroep. Desondanks lukte het om rondetijden te noteren die ik hier niet eerder gereden heb. Ook al had er meer ingezeten, ik heb mezelf toch weer weten te verbeteren, uiteraard met dank aan het team.”

 

Step forward for Molenaar Racing Team at WSBK Assen

The Molenaar Racing Team took another step forward during the Pirelli Dutch Round of the World Superbike championship in Assen. Without championship points but with new PRs and just a few seconds from the winner, Thom Molenaar and Sven Doornenbal can look back on a successful World Supersport 300 weekend.

From April 21st to 23rd almost 55,000 motorsport fans came to the TT circuit in Assen for the Pirelli Dutch Round of the World Superbike Championship. Molenaar Racing Team riders Thom Molenaar and Sven Doornenbal received a wildcard for the World Supersport 300 class, just like previous years. After a number of practice sessions in Spain and a final trackday at the TT circuit in early April, they prepared for the prestigious event. For many sponsors and supporters, they started the free practice sessions on Friday on their Arie Molenaar Motors/Nutec Kawasaki Ninja 400s. The free practice sessions were held under fine weather conditions, but after a lot of rain during the night the track was still wet during Superpole early Saturday morning. The World Supersport 300 riders went out on the 20-minute Superpole session on rain tires but soon a dry track emerged. Like most other teams, Molenaar and Doornenbal decided to swap the rain tires for slicks. Thanks to excellent teamwork, Doornenbal and Molenaar were able to do another three timed laps and in those laps they managed to improve their lap times considerably. This resulted in a fifteenth starting position for Doornenbal while Molenaar drove himself into the top ten in the very last lap with a nice eighth place, which also made him the fastest Dutchman. With a starting position on the third and fifth row of the grid, the riders had a good starting position for the race that would be held later in the afternoon.

Race 1

Both riders were well away at the start of Race 1. Molenaar maintained his connection with the top ten, but unfortunately that would not last long. Entering the Stekkenwal corner, Molenaar went on the gas just a little too eagerly and slid off the track. More riders crashed in the early stages but Doornenbal rode a solid race. He found himself in a large group fighting for twelfth place. After a number of position changes, Doornenbal finally finished twentieth after 14 laps, just 13 seconds behind winner Svoboda.

Race 2

On Sunday morning both Molenaar and Doornenbal managed to further sharpen their PRs in the only 5-lap warm up. It was with confidence that they appeared on the starting grid in front of the packed grandstands on Sunday afternoon. Molenaar had another good start and came through ninth after the first lap. Unfortunately, the aftermath of Saturday’s crash took its toll and Molenaar was unable to use his right arm optimally. He eventually finished twentieth but only within five seconds of winner Svoboda, and with yet another tightening of his PR. Doornenbal had a mediocre start which caused him to lose connection with the large leading group. He fought an exciting battle in the chasing group of four, in which he also managed to further sharpen his PR. In the final lap he went all out and was the first of the group to pass under the checkered flag, claiming twenty-first place.

The Molenaar Racing Team went to Assen with the ultimate goal of gaining World Championship points. After the second race, it appeared that those points would be within 3.5 seconds of the winner. With both riders not far off and a new PR, the Molenaar Racing Team can go home with a satisfied feeling.

Thom Molenaar “Last year I crossed the finish line at 35 seconds from the winner, this time at 4 seconds. The leading group consisted of the best 20 riders in the world and I was able to fight with them, something I am obviously pleased about. In the end, despite not gaining any points, I am especially proud of the result we achieved as a team.”

Sven Doornenbal “It was especially unfortunate about my mediocre start in race 2. If the first lap had been better I could have fought along in the leading group. Nevertheless, I managed to record lap times that I have not been riding here before. Even though I could have done more, I still managed to improve myself again, thanks of course to the team.”