Het Molenaar Racing Team heeft op de Sachsenring het IDM Supersport 300 seizoen geopend. Op het circuit in de heuvels van het Duitse Saksen en in een zeer competitief deelnemersveld heeft het team hard gewerkt om de nodige punten voor het kampioenschap te verzamelen.

Na een paar jaar afwezig te zijn geweest op de IDM-kalender werd dit jaar het seizoen afgetrapt op de Sachsenring met zijn enorme hoogteverschillen. Naast Thom Molenaar en Sven Doornenbal komt dit seizoen ook Senna van den Hoven uit voor het Molenaar Racing Team. Van den Hoven reed al met een Kawasaki Ninja 400 in de IDM Supersport 300-klasse maar dit seizoen komt ook hij in actie in de Nutec/Arie Molenaar Motors kleuren. Voor Van den Hoven was de Sachsenring onbekend terrein, Molenaar en Doornenbal reden er weliswaar in 2020 al, maar destijds met andere motoren. Voor alle coureurs was het dan ook tijdens de vrije trainingen op vrijdag zaak om zo snel mogelijk goede lijnen en een goed ritme te vinden. Molenaar kwam niet snel op stoom terwijl Doornenbal in de eerste vrije training met een highsider ten val kwam. Veel tijd om te herstellen was er niet want op zaterdag stonden er in de ochtend twee kwalificaties en in de middag de eerste race op het programma. Al om kwart over acht in de ochtend vingen de Supersport 300 coureurs aan met hun eerste kwalificatie en de tweede werd aan het einde van de ochtend verreden. Snelste daarin waren WK-rijders Iñigo Iglesias en Dirk Geiger, de derde startpositie was voor de huidige leider in het WK Petr Svoboda. In het competitieve Supersport 300 veld waren nog veel meer WK-rijders te vinden en dus konden Doornenbal, Molenaar en Van den Hoven met een respectievelijke 15e, 18e en 19e startpositie niet heel ontevreden zijn, al wilden de rijders uiteraard meer.

Race 1

Doornenbal had een goede start waarbij hij een aantal posities won en in de beginfase gingen er een aantal rijders onderuit waardoor hij al snel op een elfde plaats reed. Ook Van den Hoven pushte hard om de aansluiting bij de groep waarin hij zat te behouden, maar aan het einde van de tweede ronde schoof daarbij het voorwiel van de Kawasaki onder hem vandaan. De rijder bleef gelukkig ongedeerd. Er vormde zich een kopgroep van zeven rijders die een gat sloeg naar de achtervolgende groep van zes rijders met daarin Doornenbal. Molenaar verloor de aansluiting met de achtervolgende groep en reed een eenzame race. Doornenbal kwam na de nodige positiewisselingen uiteindelijk als elfde onder de zwart-wit geblokte vlag door, Molenaar eindigde op een dertiende plaats. De race werd gewonnen door de 16-jarige Duitser Dustin Schneider, die vorig jaar nog derde werd in de Northern Talent Cup.

Race 2

Opnieuw had Doornenbal een goede start en de eerste ronde kwam hij als tiende door. De eerste negen rijders sloegen opnieuw een klein gat maar Doornenbal hield goed stand in een groep van vijf rijders die vochten om de tiende plaats. Molenaar kende hetzelfde scenario als in de eerste race: opnieuw reed hij zijn race alleen, met de groep met daarin Doornenbal voor hem en de groep met Van den Hoven achter hem. Uiteindelijk kwamen Doornenbal op een dertiende, Molenaar op een vijftiende en Van den Hoven op een zeventiende plaats over de finish. De race werd gewonnen door Iñigo Iglesias.

Doornenbal en Molenaar hadden na een goede start van het seizoen als wildcardrijders bij het WK Supersport 300 in Assen meer verwacht van deze race, maar het niveau voorin het IDM is dit seizoen ook WK-niveau. Alles moet kloppen om voorin mee te kunnen vechten, en ondanks alle inzet en het harde werken van de rijders en het team was het op de Sachsenring niet optimaal.

Thom Molenaar: “Vanaf de eerste trainingen op vrijdag was het goede gevoel er niet. Mijn rondetijden lagen te ver van de snelsten vandaan, en als je met zo’n achterstand aan het weekend begint is het lastig om dat goed te maken. Het is frustrerend als het niet wil lopen, maar ook zaak om dat snel af te kunnen sluiten. Dus ga ik me nu concentreren op Oschersleben, waar ik er weer helemaal wil staan.”

Sven Doornenbal:In de eerste vrije training had ik een gemene highsider waar ik het hele weekend wel wat last van had. Voor dit weekend was het dan ook het maximale wat erin zat, in Oschersleben gaan we voor een beter resultaat.”

Senna van den Hoven: “Het was jammer van mijn crash in de eerste race, maar wie niets probeert leert ook niets. Ik heb ervan geleerd en in de tweede race na een goede start mijn tijden verbeterd en de aansluiting kunnen houden met de rijders om me heen.  Met een zeventiende plaats in dit competitieve startveld heb ik het weekend positief af kunnen sluiten.”

Molenaar Racing Team opens IDM season at Sachsenring

 The Molenaar Racing Team has opened the IDM Supersport 300 season at the Sachsenring. On the circuit in the hills of Saxony and in a very competitive field, the team worked hard to collect the necessary points for the championship.

 After being absent from the IDM calendar for a few years, this year’s season was kicked off at the Sachsenring with its huge elevation changes. In addition to Thom Molenaar and Sven Doornenbal, Senna van den Hoven will also ride for the Molenaar Racing Team this season. Van den Hoven was already riding a Kawasaki Ninja 400 in the IDM Supersport 300 class but this season he too will be in action in the Nutec/Arie Molenaar Motors colors. For Van den Hoven the Sachsenring was unfamiliar territory, Molenaar and Doornenbal did race there in 2020, but back then on different bikes. For all three riders it was therefore important during the free practice sessions on Friday to find a good pace as quickly as possible. Molenaar did not get up the speed quickly while Doornenbal crashed in the first free practice with a highsider. There was not much time to recover because on Saturday there were two qualifying sessions in the morning and the first race on the program in the afternoon. Already at a quarter past eight in the morning the Supersport 300 riders started with their first qualification and the second was held at the end of the morning. Fastest in it were World Cup riders Iñigo Iglesias and Dirk Geiger, the third starting position was for current World Cup leader Petr Svoboda. In the competitive Supersport 300 field there were many more WC riders to be found and so Doornenbal, Molenaar and Van den Hoven could not be very dissatisfied with a respective 15th, 18th and 19th starting position, although the riders obviously wanted more.

Race 1

Doornenbal had a good start in which he gained a number of positions and in the early stages a number of riders went down so he found himselve in eleventh place soon. Van den Hoven also pushed hard to keep up with the group he was in, but at the end of the second lap the front wheel of the Kawasaki slid out from underneath him. Fortunately the rider was unhurt. A leading group of seven riders formed and created a gap to the chasing group of six riders including Doornenbal. Molenaar lost the connection with the chasing group and rode a lonely race. Doornenbal eventually passed the checkered flag in eleventh place, Molenaar finished in thirteenth place. The race was won by 16-year-old German Dustin Schneider, who finished third in last year’s Northern Talent Cup.

Race 2

Again Doornenbal had a good start and the first lap he came through in tenth place. The first nine riders again had a small gap but Doornenbal held on well in a group of five riders fighting for tenth place. Molenaar experienced the same scenario as in the first race: again he was riding his race alone, with the group with Doornenbal in front of him and the group with Van den Hoven behind him. In the end, Doornenbal crossed the finish line in thirteenth place, Molenaar in fifteenth and Van den Hoven in seventeenth. Winner of race 2 was Iñigo Iglesias.

Doornenbal and Molenaar had expected more from this race after a good start to the season as wildcard riders at the World Supersport 300 in Assen, but the level of the IDM is also World Cup level this season. Everything has to be right to fight at the front, and despite all the commitment and hard work of the riders and the team things didn’t come together at the Sachsenring.

Thom Molenaar: “From the first practice sessions on, I didn’t get the right feeling with the bike. My lap times were too far away from the fastest, and when you start the weekend with such a gap it is difficult to make up for it. It’s frustrating when things don’t flow, but it’s also important to close that chapter quickly. So from now on I’ll focus on Oschersleben, where I want to be there all over again.”

Sven Doornenbal: “In the first free practice session I had a nasty highsider which affected me all weekend. So for this weekend this was the maximum, in Oschersleben we will go for a better result.”

Senna van den Hoven: “Unfortunately I crashed out of the first race, but if you don’t try, you won’t learn. I learned from it and in the second race after a good start I improved my laptimes and was able to keep up with the riders around me.  With seventeenth place in this competitive field I was able to end the weekend on a positive note.”