Na het seizoen te hebben geopend op de Sachsenring trok het Molenaar Racing Team naar Oschersleben voor de tweede ronde van het IDM. Motorsport Arena Oschersleben is inmiddels bekend terrein voor de coureurs en de verwachtingen waren hoog gespannen.

Onder prima weersomstandigheden begonnen de coureurs van het Molenaar Racing Team met hun Kawasaki’s op vrijdag aan de vrije trainingen. Daarin reden Thom Molenaar en Sven Doornenbal zichzelf al direct in de top tien. Senna van den Hoven kwam iets minder snel in zijn ritme en eindigde net buiten de top tien, maar in de eerste kwalificatie op zaterdag zat hij direct goed in zijn vel en noteerde de negende tijd. Ook Molenaar en Doornenbal verbeterden zichzelf wat resulteerde in een prima respectievelijke vijfde en achtste tijd. In de tweede kwalificatie kwamen er nog een paar coureurs onder hun tijden door maar met een zesde positie op de startgrid voor Molenaar, negende voor Doornenbal en tiende voor Van den Hoven was het Molenaar Racing Team goed vertegenwoordigd in de top tien. Een positief vooruitzicht voor de eerste race, die even later op zaterdagmiddag verreden zou worden.

Race 1

De start van Molenaar was niet optimaal, maar terwijl hij een aantal plaatsen inleverde was het Van den Hoven die goed weg was en de eerste ronde als negende doorkwam. Doornenbal en Molenaar volgden kort achter hun teamgenoot. Molenaar stelde al snel orde op zaken en reed zich naar voren, maar inmiddels hadden de eerste zes rijders zich afgesplitst van de rest van het veld. Molenaar, Doornenbal en Van den Hoven streden daarachter in een groep met nog drie coureurs om de zevende plaats. Na diverse positiewisselingen waren het Molenaar en Philip Tonn die na 13 ronden nagenoeg tegelijk onder de zwart-wit geblokte vlag doorkwamen. Uiteindelijk bleek Tonn een duizendste van een seconde eerder over de streep te zijn gekomen en ging de zevende plaats net aan de neus van Molenaar voorbij. Hij werd achtste voor Doornenbal. Van den Hoven werd als twaalfde afgevlagd en haalde daarmee zijn eerste punten voor het kampioenschap binnen. In de kopgroep bleef het tot in de laatste ronde spannend en werd er voor iedere meter gestreden, maar het lukte Walid Khan om in de laatste ronde een minimaal gaatje te slaan en vast te houden, om als winnaar over de streep te komen.

 

Race 2

Dit keer was het Doornenbal die de beste start had en na de eerste ronde als zesde doorkwam, met Molenaar kort daarachter op een achtste plaats en Van den Hoven twaalfde. Doornenbal en Molenaar zakten vervolgens een plaatsje terug maar bleven de leiders langere tijd in het zicht houden. In de tweede helft van de race viel het veld uit elkaar, waarbij er een kopgroep van drie man en twee achtervolgers ontstond, en daarachter een grote groep die om de zesde plaats streed met daarin Molenaar en Doornenbal. Met drie ronden te gaan voerde Molenaar de groep nog aan, maar de strijd in de groep was hevig en een ronde later kwam hij achteraan de groep als twaalfde door. In de laatste ronde wist Molenaar zich terug te knokken naar een tiende plaats, net voor Doornenbal op een elfde plaats. Van den Hoven kon nog drie punten aan zijn totaal bijschrijven dankzij een dertiende plaats. Net zoals de eerste race was de tweede race een prooi voor Walid Khan.

Na twee wedstrijden staat Doornenbal twaalfde in de tussensstand, Molenaar veertiende en Van den Hoven op een zeventiende plaats.

Thom Molenaar: “Ik ben tevreden over het functioneren van het hele team en eigenlijk ging alles wel volgens plan dit weekend, maar dat kwam niet tot uiting in de resultaten. Het is iets wat we zullen moeten gaan afdwingen. ”

Sven Doornenbal: ”Het team heeft hard gewerkt, maar de resultaten zijn er niet helemaal naar. Het valt allemaal net niet op zijn plaats. Wel heb ik veel geleerd dit weekend en ik weet nu waar mijn valkuil zit, we gaan er dan ook alles aan doen om er in Most beter bij te staan.”

Senna van den Hoven: “Ik had me voorgenomen vrijdag direct goed in mijn ritme te komen, maar dat ging minder snel dan verwacht. De kwalificaties en vooral de start van de eerste race waren gelukkig beter! Helaas kwam na een paar ronden m’n dashboard los waardoor ik het toerental en de versnellingsindicator niet kon aflezen, daardoor verloor ik m’n concentratie en een paar posities. Toch heb ik in beide races de nodige punten kunnen scoren en kan ik tevreden zijn over het weekend.”

Molenaar Racing Team at Oschersleben

After this seasons opening round at the Sachsenring, the Molenaar Racing Team headed to Oschersleben for the second round of the IDM. Motorsport Arena Oschersleben is by now familiar territory for the riders and expectations were high.

Under fine weather conditions, the Molenaar Racing Team riders started the free practice sessions with their Kawasaki’s on Friday. In these, Thom Molenaar and Sven Doornenbal immediately put themselves in the top ten. Senna van den Hoven got into his rhythm a little slower and finished just outside the top ten, but in the first qualifying session on Saturday he was immediately in his element and set the ninth fastest time. Molenaar and Doornenbal also improved themselves which resulted in a fine fifth and eighth time respectively. In the second qualifying session, a few more riders came in below their times, but with a sixth position on the starting grid for Molenaar, ninth for Doornenbal and tenth for Van den Hoven, the Molenaar Racing Team was well represented in the top ten. A positive outlook for the first race, to be held a little later on Saturday afternoon.

Race 1

Molenaar’s start was not optimal, but while he lost several places, it was Van den Hoven who got away well and passed the first lap in ninth place. Doornenbal and Molenaar followed shortly behind their teammate. Molenaar soon sorted things out and was riding his way to the front, but by now the first six riders had split off from the rest of the field. Behind them, Molenaar, Doornenbal and Van den Hoven battled for seventh place in a group with three more riders. After several position changes, it was Molenaar and Philip Tonn who passed under the chequered flag almost simultaneously after 13 laps. In the end, it turned out to be that Tonn crossed the line a thousandth of a second earlier and seventh place just passed Molenaar’s nose. He finished eighth ahead of Doornenbal. Van den Hoven finished twelfth, taking his first championship points. In the leading group, it was close racing until the last lap. Walid Khan managed to create and maintain a small gap in the last lap and crossed the finish line as the winner.

Race 2

This time it was Doornenbal who had the best start and passed in sixth position after the first lap, with Molenaar shortly behind in eighth place and Van den Hoven in twelfth. Doornenbal and Molenaar then dropped back a place but stayed in sight of the leaders for quite some time. In the second half of the race, the field fell apart, creating a leading group of three riders and two chasers, and behind them a large group fighting for sixth place that included Molenaar and Doornenbal. With three laps left, Molenaar was still leading the group, but the battle in the group was fierce and one lap later he came through in 12th place at the back of the group. On the final lap, Molenaar managed to fight his way back to tenth place, just ahead of Doornenbal in 11th. Van den Hoven was able to add three more points to his total thanks to a thirteenth place. Like the first race, the second race was a triumph for Walid Khan.

After two races, Doornenbal is twelfth in the SSP300 championship standings, Molenaar fourteenth and Van den Hoven seventeenth.

Thom Molenaar: “I am satisfied with the performance of the whole team and actually everything went according to plan this weekend, but it was not reflected in the results. It is something we will have to start enforcing. “

Sven Doornenbal: “The team worked hard, but the results are not quite up to it. The pieces are just not falling into place. However, I did learn a lot this weekend and I now know where my pitfall is, so we will do everything we can to be in a better position in Most.”

Senna van den Hoven: “I had planned to get into my rhythm straight away on Friday, but that didn’t work out as expected. Fortunately, qualifying and especially the start of the first race were much better! Unfortunately, after a few laps my dashboard came loose so I couldn’t read the revs and gear indicator, so I lost concentration and a few positions. Still, I managed to score the necessary points in both races and can be satisfied with the weekend.”