Het Molenaar Racing Team kan terugkijken op een geslaagd optreden bij de Prosecco DOC Dutch Round van het WorldSBK in Assen. Thom Molenaar en Sven Doornenbal namen met een wildcard deel aan het WorldSSP300 en lieten met scherpe rondtijden en top 20 klasseringen zien uitstekend mee te kunnen komen in het competitieve veld van maar liefst 43 coureurs.

Met als voornaamste doel om veel te leren en zich te meten met de wereldtop van de Supersport 300 reisden Molenaar en Doornenbal met hun KTM RC390’s in Arie Molenaar Motors/Nutec-kleuren af naar het TT circuit van Assen, waar van vrijdag 23 tot en met zondag 25 juli de Dutch Round van het WorldSBK op het programma stond. Op vrijdag werden er twee vrije trainingen verreden en daarin noteerden beide coureurs direct snelle tijden. De weersomstandigheden waren perfect en de lijnen van de snellere rijders werden goed gevolgd. Molenaar en Doornenbal reden voor het eerst het TT-circuit met de snelle versie van de Ruskenhoek-bocht waardoor de rondetijden sneller dan anders waren, maar ook omgerekend leken de PR’s flink aangescherpt. Een tweetal onschuldige schuivers van Molenaar op de vrijdag leverde geen problemen op, maar op zaterdag ging het in de eindfase van de Superpole-training mis. Een aantal rijders in de groep waar Molenaar zich in bevond ging plotseling van het gas af en Molenaar kon een van hen niet ontwijken. Bij zijn val reed er een andere coureur over zijn been en hij zou daardoor gescheurde enkelbanden oplopen. Met flinke pijnstilling maakte hij zich op voor de eerste race in de middag, waarbij hij vanaf de 35e positie mocht starten. Doornenbal zou vlak achter hem op de 37e positie plaatsnemen. De coureurs die in de Superpole de valpartij hadden veroorzaakt kregen een penalty en moesten achteraan de startgrid aansluiten.

Race 1

Molenaar kwam goed weg bij de start van de 14 ronden tellende race en won direct 10 plaatsen. In de eerste helft van de race verloor hij een aantal posities maar er gingen veel coureurs onderuit, waardoor hij langzaam maar zeker richting de 20e plaats opklom. De geblesseerde linkervoet speelde hem parten en hij schakelde een aantal keer mis, waardoor hij kort buiten de baan raakte. Het lukte om de aansluiting bij de groep te vinden en de race als 20e te eindigen, waarmee Molenaar weliswaar niet helemaal tevreden was maar zeker gezien het grote aantal gecrashte coureurs een nette prestatie was. Doornenbal startte vanaf de 37e positie en bouwde zijn race netjes op. Hij had mooie gevechten in een groep waarbij er voortdurend van stuivertje werd gewisseld. Een WK-punt leek zelfs nog even in het zicht maar Doornenbal kwam uiteindelijk onder de zwart-wit geblokte vlag door op een 18e plaats, een geweldige prestatie. De race werd gewonnen door de Spanjaard Adrian Huertas, het podium kleurde Nederlands dankzij de tweede plaats van Jeffrey Buis en de derde plaats van Koen Meuffels.

Race 2

Hevige regenbuien hadden in de nacht voor wateroverlast gezorgd en de warm up op zondagochtend werd daardoor uitgesteld. Het was voor Molenaar nog even spannend of hij deel mocht nemen omdat hij een medische goedkeuring ervoor nodig had. Gelukkig werd hij fit verklaard en met de nodige pijnstilling kon hij van start. Ook in de tweede race kenden Molenaar en Doornenbal mooie gevechten in een compacte groep. De rondetijden lagen hoger en het gat met de top was kleiner dan in de eerste race. Met een 28e plaats voor Doornenbal en een 29e plaats voor Molenaar was de klassering weliswaar minder hoog dan in de eerste race, het verschil met de winnaar was na 14 ronden slechts iets meer dan 20 seconden! Een prestatie waar het team zeer tevreden mee kon zijn. De race werd gewonnen door Tom Booth-Amos.

Sven Doornenbal:Ik had geen echte verwachtingen van dit weekend, ik wilde vooral veel leren, en dat is zeker gelukt! Al vanaf het begin was het duidelijk dat de snelste mannen de motor harder de bocht in laten lopen en eerder op het gas gaan. Dat is mooi om te zien en het lukte goed om te volgen. Ook wordt er nog closer geracet dan in het IDM en ik heb veel strijd gevoerd in groepjes. Ik had niet verwacht dat ik nog zo veel rijders achter me kon houden, ik ben dan ook meer dan tevreden! Het applaus van het publiek was ook geweldig. En bovendien zijn we helemaal klaar voor de volgende ronde van het IDM hier op Assen, in het derde weekend van augustus.’

Thom Molenaar:Van te voren weet je niet waar je staat dus was het moeilijk om in te schatten waar we zouden kunnen finishen, maar ik had nooit verwacht dat het in de top 20 zou zijn! Er had nog meer in kunnen zitten want mijn tijden in de eerste race waren goed voor een 14e plaats. Het is jammer van de blessure die ik heb opgelopen, maar ik ben natuurlijk in de eerste plaats content dat ik heb kunnen rijden. En dat voor volle tribunes, het was mooi om dat voor zo veel publiek op je thuiscircuit te kunnen doen. Ik wil dan ook iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt bedanken, het team, de organisatie en het publiek. Het was een geweldig leerzaam weekend!’

Successful WorldSSP300 performance Molenaar Racing Team

Molenaar Racing Team had a successful performance at the Prosecco DOC Dutch Round of the WorldSBK in Assen. Thom Molenaar and Sven Doornenbal entered the WorldSSP300 with a wildcard and with top 20 results they proved that they can compete in the competitive field of no fewer than 43 riders.

With the main aim to learn and improve Molenaar and Doornenbal arrived with their KTM RC390s in Arie Molenaar Motors/Nutec colors on the TT circuit of Assen on Friday 23rd of July, for the Dutch Round of the WorldSBK. On Friday, two free practice sessions were held in which both riders immediately recorded fast times. The weather conditions were perfect and the lines of the fastest drivers were closely monitored. Molenaar and Doornenbal were riding the TT circuit in the fast lay-out of the Ruskenhoek corner for the first time, so PR’s were smashed but even with extra time in account, the PRs seemed to be considerably improved. Two crashes from Molenaar on Friday did not cause any problems, but on Saturday things went wrong in the final phase of the Superpole training. A number of riders in the group that Molenaar was in suddenly went off the throttle and Molenaar was unable to avoid one of them. When he fell, another driver ran over his leg and he would suffer torn ankle ligaments as a result. With considerable pain relief medication he prepared to start the first race in the afternoon from 35th position. Doornenbal would be right behind him on the starting grid at 37th position. The riders who caused the crash by suddenly slowing down were given a penalty and had to start their race at the back of the starting grid.

Race 1

Molenaar had a good start of the 14-lap race and won no less than 10 places in the first lap. In the first half of the race he lost a few places but as many riders went down he moved up towards 20th place. The injured left foot played tricks on him and he missed gears a couple of times, which caused him to get off the track for a moment. He managed to join the group again and finished the race in 20th position. Doornenbal started from 37th position and built up his race constantly. He had good fights and the last championship point even seemed within reach, but Doornenbal finished in 18th place, an outstanding performance. The race was won by Spaniard Adrian Huertas, the podium colored Dutch thanks to the second place of Jeffrey Buis and the third place of Koen Meuffels.

Race 2

Heavy rain showers had caused flooding during the night and the warm up on Sunday morning was therefore delayed. For Molenaar it was still uncertain whether he could participate because he needed a medical approval. Fortunately, he was declared fit and with the necessary pain relief medication he was allowed to start the race. In the second race, Molenaar and Doornenbal again had great battles in a compact group. The lap times were faster and the gap to the top riders was smaller than in the first race. With a 28th place for Doornenbal and a 29th place for Molenaar, the classification was lower than in the first race, but the difference with the winner was only just 20 seconds! An achievement with which the team could be very satisfied. The race was won by Tom Booth-Amos.

Sven Doornenbal: ‘I had no real expectations for this weekend, I wanted to learn a lot, and I certainly succeeded! From the start, it was clear that the fastest guys let the bike run into the corner at higher speed and open the throttle earlier. That was good to see and follow. Also the racing is even closer than in the IDM and I have fought a lot in groups. I didn’t expect to be able to keep so many riders behind me, so I’m more than satisfied! The applause from the audience was also great. And besides, we are all set for the next round of the IDM, which will also take place here at Assen in the third weekend of August.’

Thom Molenaar: ‘You don’t have any idea where in the WorldSSP300 field you will be in advance, so it was difficult to estimate where we could finish, but I never expected it to be in the top 20! It could even have been better as my times in the first race were good enough for 14th place. It’s a shame about the injury I sustained, but of course I’m first and foremost pleased that I was able to ride at all. Riding in front of full stands again, at your home circuit, feels so good. I want to thank the team, the organisations and the spectators for making this great weekend possible for us!’