Het Molenaar Racing Team heeft op de Oostenrijkse Red Bull Ring laten zien perfect op elkaar ingespeeld te zijn. Na wisselvallige weersomstandigheden in aanloop naar de race op zondag waarbij teamwork cruciaal was reed Thom Molenaar een strakke race en werd het harde werken beloond met een huldiging op het podium.

Alhoewel de Red Bull Ring niet nieuw is voor Sven Doornenbal en Thom Molenaar blijft het circuit met zijn vele hoogteverschillen een uitdaging. Dit jaar werd er voor het eerst gereden op de nieuwe lay-out met een chicane die werd aangebracht uit veiligheidsoverwegingen. De chicane zorgt ervoor dat de snelheid voor de langzame derde bocht eruit gehaald wordt, waardoor de rondetijden niet meer te vergelijken zijn met die van de voorgaande jaren. Molenaar bouwde zijn trainingssessies gecontroleerd op en eindigde in de tweede kwalificatie met een negende tijd op net iets meer dan een seconde van polesitter Dirk Geiger. Doornenbal ging erg sterk van start in de vrije trainingen met zijn Arie Molenaar Motors – Nutec Kawasaki, maar kende een lastige kwalificatie en moest genoegen nemen met een negentiende startplaats.

Race 1
Op zaterdagmiddag ging onder prima weersomstandigheden de eerste race over elf ronden van start. Al snel ontstond er een kopgroep van negen coureurs waarbij Molenaar vanwege een matige start de aansluiting net miste. Doornenbal maakte na de start een aantal plaatsen goed en wist zich in de achtervolgende groep te nestelen. Molenaar deed aanvankelijk het kopwerk van de achtervolgende groep die uit zeven man bestond, maar Doornenbal wist zich door de groep naar voren te knokken en nam halverwege de race de leidende positie over. Beide Molenaar Racing Team coureurs deden lange tijd het kopwerk maar zagen dat het gat naar de leidende groep te groot was geworden om te dichten en op het circuit met de vele hoogteverschillen bleek wegrijden van hun eigen groep niet mogelijk. Het was dan ook vooral zaak om de tiende plaats veilig te stellen en het was Doornenbal die daarin slaagde. Hij wist op de streep zijn teamgenoot nog net voor wist te blijven. De strijd om de overwinning was al net zo spannend: pas in de voorlaatste ronde wist Leo Rammerstorfer een gaatje te slaan op de concurrentie en die knap vast te houden. Hij won de race voor Walid Khan en Lennox Lehmann.

Race 2
De aanloop naar de start van de tweede race was compleet anders. Na een korte maar hevige regenbui vertrokken de Supersport 300 coureurs vanuit de pitstraat op regenbanden om zich op te stellen op de startgrid. De regen was op dat moment alweer gestopt en zowel het Molenaar Racing Team als de coureurs waren alert op een snelle bandenwissel. De baan leek zo snel op te drogen dat bij aankomst op de startgrid direct tot een bandenwissel over werd gegaan, terwijl er bij een aantal andere coureurs de twijfel nog overheerste. Ruim voor aanvang van de opwarmronde stonden Molenaar en Doornenbal klaar op hun slicks en dat bleek al snel de juiste keuze te zijn. De wedstrijdleiding besloot de race met een ronde in te korten en in plaats daarvan twee opwarmrondes te laten rijden. Bij het doven van de startlichten was Molenaar goed weg terwijl Doornenbal in de eerste bocht een minder moment kende, waardoor hij zijn race achteraan het veld moest aanvangen. Hij begon aan een inhaalrace en zette daarbij tijden neer die gelijk waren aan zijn tijden in de eerste race, maar werd uiteindelijk met een zestiende plaats net niet met een punt beloond. Molenaar reed achter de Belgische Ferre Fleerackers op kleine afstand van de kopgroep. In de laatste raceronde perste Molenaar zijn snelste rondetijd van het weekend eruit en wist voor Fleerackers als zevende over de finish te komen. Inmiddels had de wedstrijdleiding bekend gemaakt dat er een aantal coureurs een tijdstraf van zes seconden zouden krijgen. Reden was dat er nog aan hun motoren werd gewerkt nadat het sein ‘3 minuten voor start opwarmronde’ werd gegeven. Na optelling van de strafseconden werd Marvin Siebdrath uitgeroepen tot winnaar voor Jorke Erwig en mocht Molenaar plaatsnemen op de derde trede van het podium. Een prachtige verdienste van het complete team.

Thom Molenaar:Ik kijk terug op een super weekend waarin teamwork een cruciale rol speelde en ik zeer tevreden ben over de prestatie die ikzelf als rijder neer heb gezet. De huldiging op het podium was een prachtige beloning voor ons harde werken!”

Sven Doornenbal:De Red Bull Ring is een mooi circuit maar ook lastig, en door dat momentje bij de start van de tweede race was ik de aansluiting direct kwijt. Na een paar ronden reed ik een goed tempo maar tien ronden was te kort om verder naar voren te komen en punten te pakken. In Hockenheim gaan we er weer voor!”

Het Molenaar Racing Team maakt zich op voor de finaleraces van het IDM seizoen 2022 van 23 tot en met 25 september op de Hockenheimring.

Update: Na een protest van Team Freudenberg is de tijdstraf die aan hun rijders was toegekend vooralsnog ingetrokken, waardoor Molenaar twee posities doorschuift.

First podium for Molenaar Racing Team at Red Bull Ring

The Molenaar Racing Team showed at the Austrian Red Bull Ring that they are a perfect match for each other. After unstable weather conditions leading up to the race on Sunday teamwork turned out to be crucial. Thom Molenaar drove a tight race and hard work was rewarded with a honoring at the rostrum.

Although the Red Bull Ring is not new for Sven Doornenbal and Thom Molenaar, the Austrian track with its many height differences remains challenging. For the first time the new layout with a chicane was used. The chicane lowers the speed for the slow third corner, making the lap times incomparable with those of previous years. Molenaar built up his practice sessions in a controlled way and ended the second qualifying session with a ninth time, just over a second from pole-sitter Dirk Geiger. Doornenbal started very strong in the free practice sessions with his Arie Molenaar Motors – Nutec Kawasaki, but had a difficult qualifying and had to settle for a nineteenth starting position.

Race 1
On Saturday afternoon the first race started under excellent weather conditions. Soon after the startlights faded there was a leading group of nine riders, Molenaar just missing the connection because of a poor start. Doornenbal made up a few places after the start and managed to settle in the chasing group. Molenaar initially was leading the chasing group of seven, but Doornenbal managed to fight his way through the group and took over the leading position halfway through the race. Both Molenaar Racing Team riders did the front work for a long time but saw that the gap to the leading group had become too big to close and on the circuit with the many differences in altitude it was not possible to pull away from their own group. It was therefore mainly a matter of securing tenth place and it was Doornenbal who succeeded in doing so. He managed to stay ahead of his teammate who finished eleventh. The battle for the victory was just as exciting: only in the penultimate lap Leo Rammerstorfer managed to open a gap on the competitors. He won the race ahead of Walid Khan and Lennox Lehmann.

Race 2
The run-up to the start of the second race was completely different. After a brief but heavy downpour, the Supersport 300 riders left the pit lane on rain tires to line up on the starting grid. The rain had stopped by then and both the Molenaar Racing Team and their riders were alert to a quick tire change. The track seemed to dry so quickly that a tire change was made immediately upon arrival on the grid, while doubts still prevailed among some other riders. Well before the start of the warm-up lap, Molenaar and Doornenbal were ready on their slicks and that soon proved to be the right choice. Race control decided to shorten the race by one lap and have two warm-up laps instead. When the starting lights went out, Molenaar was off to a good start while Doornenbal had a moment in the first corner, forcing him to start his race at the back of the field. He started to catch up and set times that were equal to his times in the first race, but in the end was just short of a point finishing in sixteenth place. Molenaar meanwhile was riding behind the Belgian Ferre Fleerackers at a small distance from the leading group. In the final lap, Molenaar set his fastest lap of the weekend and finished seventh ahead of Fleerackers. In the meantime, race direction had announced that a number of riders would receive a six second time penalty. The reason was that their motorbikes were still being worked on after the signal ‘3 minutes to start warm-up lap’ was given. After adding up the penalties, Marvin Siebdrath was declared the winner ahead of Jorke Erwig and Molenaar took the third step of the rostrum. A wonderful achievement by the complete team.

Thom Molenaar:I look back on a super weekend in which teamwork played a crucial role and I am very satisfied with my performance as a rider. Being honored on the podium was a wonderful reward for all of us, for working hard together!”

Sven Doornenbal:The Red Bull Ring is a beautiful racetrack but also tricky, and because of that little moment at the start of the second race, lost the connection. After a few laps I had a good pace but ten laps was too short to move further up and gain some points. In Hockenheim we will go for it again!”

The Molenaar Racing Team now is preparing for the final races of the IDM 2022 from 23 til 25 September at the Hockenheimring.

Update: Following a protest from Team Freudenberg, the time penalty awarded to their riders has been withdrawn, making Molenaar move up two positions.