Het Molenaar Racing Team heeft op de Red Bull Ring de nodige punten voor het kampioenschap verzameld. Bij hun kennismaking met het imposante circuit in Oostenrijk toonden Thom Molenaar en Sven Doornenbal iedere sessie progressie en lieten in de races mooie gevechten zien.

Het IDM trok naar Oostenrijk voor de voorlaatste wedstrijd van het seizoen op de Red Bull Ring. Op vrijdag stonden er vrije trainingen op het programma. Het was een spannende dag op onbekend terrein voor beide coureurs, want de Red Bull Ring is een imposante baan in een prachtige omgeving maar erg lastig met veel hoogteverschillen en weinig bochten. De dag werd dan ook besteed aan het leren kennen van de baan met onverwacht veel hobbels, en het vinden van een goede tandwielverhouding om klaar te zijn voor de kwalificatiesessies op zaterdag. De eerste kwalificatie werd ondanks de voorspelde regen verreden op een droge maar koude baan. Molenaar en Doornbal maakten progressie en verbeterden beide ruim hun rondetijd, wat hard nodig was omdat het in de middag wel regende. Het team monteerde regenbanden maar vlak voor de tweede kwalificatie stopte het met regenen. De baan droogde zo snel op dat na een paar ronden beide coureurs de pitbox opzochten om terug te wisselen naar slicks. Molenaar reed op een nog vochtige baan naar een geweldige tiende plaats en ook Doornenbal reed tegen het einde scherpe tijden. Een prima tweede sessie maar niemand verbeterde de tijden uit de eerste kwalificatie, die onder betere condities verreden werd. Molenaar zou aan de races op zondag mogen beginnen vanaf de zeventiende startpositie en Doornenbal vanaf de twintigste.

Race 1

Beide coureurs hadden een goede start en aansluiting met de kopgroep en konden het tempo goed volgen. Een klein foutje is snel gemaakt in het close racen in het competitieve Supersport 300 veld: na een klein schakelfoutje raakte Molenaar de aansluiting met de kopgroep kwijt. Alleen en zonder slipstream reed Molenaar knap dezelfde rondetijden als de kopgroep maar de aansluiting kon hij niet meer vinden. Een nette tiende plaats was het eindresultaat. Doornenbal moest een rijder ontwijken die vlak voor hem onderuit ging. Hij kwam daardoor in de tweede groep terecht en na een aantal mooie gevechten kwam hij als veertiende over de finish.

Race 2

In de tweede race vormde zich een grote kopgroep van maar liefst 20 coureurs. Doornenbal had een uitstekende start en won in de eerste ronde elf plekken waardoor hij zich in de top tien kon nestelen. Na mooie gevechten viel hij in de eindfase iets terug maar pakte wel de laatste punt door als vijftiende te finishen. Ook Molenaar zat in de kopgroep die aanvankelijk groot was maar tegen het einde van de race langzaam maar zeker uit elkaar viel. Doordat zijn rem niet ideaal bleef functioneren verloor hij focus en daardoor de aansluiting met de voorste coureurs. Als zestiende kwam hij onder de zwart-wit geblokte vlag door maar met slechts 5 seconden achterstand op de winnaar. Dat laat nog eens zien hoe competitief de Supersport 300 klasse van het IDM is.

Thom Molenaar: ‘Vooral zonde van die schakelfout in de eerste race, ik kon dezelfde rondetijden draaien als ze aan de kop deden maar dan zonder een slipstream te benutten. Er had dan ook meer ingezeten en ik zou het harde werken van het team ook graag belonen met een mooi resultaat. Daar gaan we voor bij de volgende en laatste race van het seizoen over een maand op de Hockenheimring.’

Sven Doornenbal: ‘Ik heb in de tweede race heel lang mee kunnen vechten in de kopgroep en ben uiteindelijk gefinisht als 15e. De resultaten vallen op papier misschien iets tegen maar ik heb kunnen laten zien dat ik mee kan vechten met de kopgroep, en dat wil ik in de laatste race op de Hockenheimring doorzetten!’

Great fights at the Red Bull Ring

The Molenaar Racing Team has collected points for the championship again on the Red Bull Ring. On the impressive Austrian track Thom Molenaar and Sven Doornenbal showed progress every session and showed great fights in the races.

The penultimate race of the IDM season was held at the Red Bull Ring in Austria. Free practice sessions were scheduled on Friday. It was an exciting day in unfamiliar territory for both drivers, as the Red Bull Ring is an impressive track in beautiful surroundings but very difficult to ride with many height differences. The day was therefore spent getting to know the track with unexpected bumps, and finding a good gear ratio to be ready for Saturday’s qualifying sessions. Despite the predicted rain, the first qualifying was held on a dry but cold track. Molenaar and Doornbal made progress and both improved their lap times, which was much needed because it did rain in the afternoon. The team fitted wet tires but just before the second qualifying the rain stopped. The track dried up so quickly that after a few laps both riders headed to the pit box to switch to slicks. Molenaar rode to a great tenth place on a still damp track and Doornenbal also set sharp times towards the end of the session. An excellent second session for both riders, but no one improved the times from the first qualifying, which was held under better track conditions. Molenaar would start the races on Sunday from the seventeenth starting position and Doornenbal from the twentieth.

Race 1

Both riders had a good start and connection with the leading group and were able to keep up with the pace. A small mistake is quickly made in close racing in the competitive Supersport 300 field: after a small shifting error Molenaar lost contact with the leading group. Without using a slipstream, Molenaar set the same lap times as the leading group, but he couldn’t find the connection anymore. The end result was a decent tenth place. Doornenbal had to go on the brakes to avoid contact with a rider who crashed right in front of him. He ended up in the purchasing group and after a couple of nice fights he crossed the finish line in fourteenth place.

Race 2

In the second race a leading group of no less than 20 drivers formed. Doornenbal had an excellent start and gained eleven spots in the first lap which allowed him to settle into the top ten. After some great fights, he fell back slightly in the final phase, but did take the last point by finishing fifteenth. Molenaar was also in the leading group, which was initially large but slowly fell apart towards the end of the race. Because his brake did not function ideally, he lost focus and therefore the connection with the front riders. He finished in sixteenth position but only 5 seconds behind the winner. That just shows how competitive the Supersport 300 class of the IDM is.

Thom Molenaar: “It’s a shame about that shifting error in the first race, I was able to run the same lap times as the leading group but without using a slipstream. I would like to reward the hard work of the team with a good result. That’s what we’re going for at the next and final race of the season at the Hockenheimring in a month’s time.”

Sven Doornenbal: ‘In the second race I was able to fight for a long time in the leading group and eventually finished 15th. The results may be a bit disappointing on paper, but I have been able to show that I can fight with the leading group, and I want to continue that in the last race at the Hockenheimring!’